Internationaal werken en ondernemen

Zowel privé als professioneel zijn mensen veel mobieler geworden. Het recht daarentegen is in grote mate een nationale aangelegenheid. Dit kan leiden tot wetsconflicten in grensoverschrijdende situaties: twee verschillende wetgevingen kunnen op een en dezelfde situatie van toepassing zijn. 

Binnen de Europese Unie is wetgeving aangenomen om wetsconflicten in familiale relaties tegen te gaan. Ook wetsconflicten omtrent contracten wordt Europees aangepakt. Hetzelfde geldt voor de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen en buitenlandse akten.

Belastingen zijn in even grote mate een nationale aangelegenheid, met mogelijk dubbele belasting tot gevolg voor wie in het buitenland werkt of onderneemt. België beschikt over een uitgebreid netwerk van dubbelbelastingverdragen om dubbele belasting, maar ook om dubbele niet-belasting, tegen te gaan. Een fiscalist met internationale expertise kan u hierin adviseren. 

Wanneer u internationaal (gaat) ondernemen, werken, of gaat (e)migreren, dan is het verstandig om u vooraf goed te laten informeren. Dat kunt u doen op basis van volgende vragen.

Internationaal werken

 • Wanneer ben ik vanuit belastingoogpunt inwoner van België en dus in België belastbaar op mijn wereldwijd inkomen? U bent rijksinwoner als u uw woonplaats in België heeft of als ‘de zetel van uw fortuin’ in België is gevestigd. Verder bent u rijksinwoner als u in het Belgische rijksregister bent ingeschreven. Voor partners geldt dat zij verondersteld worden hun woonplaats te hebben op de plaats waar het gezin gevestigd is.
 • Hoe moet ik mijn fysieke aanwezigheid in het werkland bewijzen? Dit kan met allerlei middelen: van uw arbeidsovereenkomst over kasticketjes of bonnetjes allerhande, rekeninguittreksels, facturen, etc.
 • Hoeveel dagen kan ik telewerken vanuit mijn Belgische woonplaats zonder in België te worden belast op mijn loon? Dit verschilt van land tot land, maar meestal is dit beperkt tot een twintigtal dagen.
 • Waar wordt mijn buitenlands pensioen belast?
 • Ik heb als artiest of sportbeoefenaar buitenlandse inkomsten. Waar worden die belast?
 • Ik ben professor en geef les in het buitenland. Waar worden mijn buitenlandse inkomsten belast?
 • Waar wordt een buitenlands onroerend goed belast?
 • Mijn kind woont in het buitenland. Hoe pak ik een bedrijfsschenking aan? Er moet onder andere worden nagegaan of het kind als begiftigde buitenlandse belasting moet betalen.

Internationaal ondernemen

 • Wanneer heb ik als onderneming of vennootschap in het buitenland een vaste inrichting? En waar wordt de winst belast? Voorbeeld: een Belgische advocaat die ook in Nederland een kantoor heeft of er werkt als advocaat, heeft in Nederland een vaste inrichting. De winst die kan worden toegewezen aan de vaste inrichting wordt dan op grond van het dubbelbelastingverdrag in Nederland belast. België stelt die winst vrij. Zo wordt dubbele belasting tegengegaan.
 • Is een Belgische holding fiscaal interessant? In de Belgische vennootschapbelasting zijn meerwaarden op aandelen volledig vrijgesteld (onder voorwaarden) van belasting. In de Belgische personenbelasting zijn niet speculatieve privé meerwaarden onbelast.

  En vele andere vragen die u kunnen bezig houden als internationaal ondernemer:

 • Ik wil een Belgische holding integreren in een internationale groep?  Of vice versa. Wat zijn de fiscale gevolgen in België?
 • Hoe worden mijn buitenlandse intresten of dividenden belast?
 • Ik ben bestuurder van een buitenlandse vennootschap. Waar worden de bestuursvergoedingen (‘tantièmes’) belast?

Hoe pakken wij uw vraag op?

Wij brengen structuur aan (wat eerst), betrekken de belangrijke aspecten van het onderwerp en adviseren u over het fiscale regime, de verschillende stappen en eventuele optimalisaties. Indien nodig staan we u bij voor de rechtbank in een procedure.

Contact opnemen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie behoefte aan een eerste oplossingsrichting voor uw vraag? Neem vrijblijvend contact op.