Vermogensplanning

De Belgische wetgever heeft recent succesvolle inspanningen geleverd om vermogensplanning toegankelijker te maken. De fiscaliteit is helaas niet gevolgd, of hooguit hier en daar. In sommige situaties is de al hoge belastingdruk zelfs nog toegenomen. Tussen partners en voor de kinderen ligt het toptarief op 27% in het Vlaams Gewest of 30% in Brussels en het Waals Gewest.  Erfgenamen van mensen zonder partner of kinderen betalen tot wel 80% successierechten in Brussel en Wallonië of tot 55% erfbelasting in Vlaanderen.

Schenken is dan meestal de voor de hand liggende oplossing. Maar is dit ook een goede beslissing in uw situatie? Wanneer u aan vermogensplanning wil doen,  is het verstandig om u vooraf goed te laten informeren. Dat kunt u doen op basis van onderstaande vragen.

 • Kan ik een raming laten maken van de erfbelasting waarmee mijn erfgenamen rekening moeten houden? Ja, hiermee zijn wij u graag van dienst. De raming is kosteloos.
 • Als ik een schenking doe, kan ik dan uit het geschonkene nog een periodiek inkomen krijgen? Ja, als u dit als last van de schenking vastlegt.
 • Keert het geschonkene terug naar de schenker als de begiftigde vóór de schenker overlijdt? Van kinderen naar ouders is voorzien in een bijzonder wettelijk erfrecht. De geschonken goederen keren terug naar de ouders, voor zover ze nog ‘in natura’ aanwezig zijn in de nalatenschap van het kind. Die regeling is echter beperkt tot de rechte lijn. Daarnaast zorgt de voorwaarde mogelijk voor problemen in de praktijk: een geschonken som geld zal mogelijk niet meer in natura aanwezig zijn. Het is veel beter en tegelijk fiscaal gunstiger een specifieke clausule (een terugkeerbeding) op te nemen tussen schenker en begiftigde. 
 • Kan ik een schenking herroepen? Meestal niet. Een schenking is definitief. De wet laat in zeer uitzonderlijke gevallen een herroeping toe (bv. Bij een aanslag op het leven van de schenker door de begiftigde). Voor het overige zijn giften tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract steeds herroepbaar. Een andere grond voor herroeping is deze waarin de begiftigde de lasten van de schenking niet nakomt. Als schenker en begiftigde het erover eens zijn, kunnen de niet-fiscale gevolgen van de schenking wel ongedaan worden gemaakt. De fiscale aandachtspunten dienen hierbij afzonderlijk te worden onderzocht.
 • Aangezien een schenking definitief is, kies ik dan niet beter voor een testament? Eigenlijk wel. Een eerder testament kan op elk moment herroepen worden door een expliciete herroeping in een later testament, tenminste zolang u gezond van geest bent. Nadeel van een testament is dat erfbelasting verschuldigd is, mogelijks aan de hoge tarieven die hierboven staan vermeld.
 • Kan ik een testament maken ten gunste van een goed doel, voor een gunstig belastingtarief? Ja, dat kan in de drie gewesten. Let wel: de populaire techniek van het duolegaat zou in het Vlaams Gewest onmogelijk worden gemaakt. Op dit moment is hierover nog niets definitief bekend.
 • Kunnen vennootschappen nuttig zijn in een successieplanning? Vennootschappen zijn een nuttig instrument voor vermogensplanning, in het bijzonder voor grotere vermogens. De aandelen van de vennootschap kunnen op fiscaalvriendelijke wijze worden overgedragen aan de toekomstige generatie, zonder de controle en het dagelijks bestuur over de vennootschap te moeten opgeven. Vennootschappen zijn niet alleen nuttig voor ondernemingen of beleggingen. Het kan interessant zijn voor het beheer en de exploitatie van waardevolle of complexe onroerende goederen (vastgoed) om deze via een vennootschap aan te houden. Behalve als het gaat om woningen, is er geen registratiebelasting te betalen bij de inbreng van goederen in een vennootschap.
 • Kan een private stichting het aangewezen instrument zijn voor vermogensplanning? Een private stichting is bij uitstek geschikt als instrument voor vermogensplanning op lange termijn. Een stichting heeft geen aandeelhouders en ook geen leden. Het is een afgescheiden vermogen en de uitkeringen die de stichting doet kunnen fiscaalvriendelijk gebeuren, zonder schenk- of erfbelasting. De inbreng van goederen in een private stichting heeft wel een fiscale prijs (5,5% in Vlaanderen, 7% in Brussel en Wallonië). Daarnaast is er een jaarlijkse patrimoniumtaks van 0,17%. 
 • Moet ik ook bij vermogensplanning rekening te houden met fiscale antimisbruikbepalingen? Heel zeker wel. Afhankelijk van uw persoonlijke of familiale situatie en van het tijdsperspectief, zullen de mogelijkheden die we voorstellen verschillen. U zal ook de belastingdruk van deze mogelijkheden kennen. Wij streven oplossingen na die u een goede gemoedsrust bezorgen.

  Wilt u graag advies naar aanleiding van uw situatie? Neemt u gerust vrijblijvend contact.