Belastingperikelen

België kent een hoge belastingdruk, zowel op inkomen uit arbeid als op overdrachten van vermogen. Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om die rekening te drukken, voor uzelf of uw dierbaren?

Een geschil met de belastingdienst is een technische aangelegenheid. Er zijn de termijnen en procedurevoorschriften en inhoudelijk moet het verweer met stevige wettelijke argumenten worden onderbouwd. Hetzelfde geldt wanneer een geschil voor de rechtbank komt.

Wanneer u een geschil heeft met de belastingdienst, dan is het verstandig om u vooraf goed te laten informeren.

Dat kunt u doen op basis van onderstaande vragen.

 • Hoe antwoord ik op een bericht van wijziging van de aangifte?
 • Hoe onderbouw ik een bezwaarschrift?
 • Hoe blijf ik uit het vaarwater van fiscaal misbruik?
 • Is een voorafgaande beslissing (een ‘ruling’) nuttig of noodzakelijk? Hoe pak ik dat aan?
 • Een Belgische inwoner moet buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen in België aangeven. Ook een juridische constructie moet worden aangegeven. Wat is een juridische constructie in deze context? En wie is een oprichter?
 • Wanneer moet een fiscale regularisatie gebeuren? Wat levert het mij op om de dure regularisatieheffing te betalen?
 • Kan fiscale bemiddeling nuttig zijn?

Als u een onderneming heeft:

 • In de Belgische personenbelasting zijn meerwaarden (op aandelen van een vennootschap bijv.) onbelast binnen een normaal beheer van een privévermogen. Kan ik daar een beroep op doen?
 • Voor vennootschappen geldt onder voorwaarden dat meerwaarden op aandelen vrijgesteld zijn van Belgische winstbelasting. Waar moet ik rekening mee houden?
 • Ik heb een onderneming in het buitenland. Hoe wordt dubbele belasting op mijn winst of op dividenden vermeden? België heeft met tientallen landen in en buiten de EU dubbelbelastingverdragen afgesloten. Op die manier wordt het vermijden van dubbele belasting, maar ook van dubbele niet-belasting, geregeld. Ook op internationaal vlak zijn fiscale antimisbruikbepalingen van toepassing.
 • Wat als ik (of mijn vennootschap) wordt geconfronteerd met zogenaamde ‘tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt’ dan uit de aangegeven inkomsten? Moet ik dan aantonen met welk geld ik die ‘levensstandaard’ heb bekostigd? Het antwoord is ‘neen’. Maar wat moet ik dan wel verantwoorden in mijn situatie?

Wij beantwoorden samen met u deze vragen en gaan naar de kern van het probleem. Van daaruit bouwen wij het advies of het verweer op. U verneemt met welke belastingdruk u rekening moet houden. Wij kunnen u bijstaan als advocaat voor een fiscale rechtbank.