Belgische belastingen en sociale bijdragen voor vennootschappen en particulieren 2023

Vul onderstaand formulier in en krijg gratis toegang tot de korte inhoud


  Ontvang voor 49 euro (verzending inbegrepen) de papieren versie   Wat kunt u verwachten?

   Onze belastinggids is een overzicht van de Belgische inkomstenbelastingen, registratierechten, successierechten, btw-tarieven en socialezekerheidsbijdragen voor vennootschappen, ondernemers, werknemers en particulieren. Voorts behandelt het eveneens de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. Dit boek stelt een investeerder, ondernemer, expat of particulier in staat om een eerste inzicht te krijgen in de belangrijkste aandachtspunten van het Belgische belastingstelsel. De belastingtarieven zijn vetgedrukt.

   De gids is louter een informatief werk, geen advies.

   De tarieven en de cijfers zijn van toepassing op het jaar 2022 (aanslagjaar 2023), tenzij anders vermeld.

   De belastinggids bestaat uit 7 delen. Het eerste deel biedt een blik op het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht. Deel 2 behandelt de inkomstenbelastingen (1) voor vennootschappen (Venn.B), (2) natuurlijke personen (PB), (3) andere rechtspersonen dan vennootschappen (RPB) en (4) eindigt met de belasting van niet-inwoners (BNI). De delen 3 en 4 bespreken respectievelijk de registratie- en de successierechten. Deel 5 behandelt de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. Deel 6 vermeldt de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’) toepasbaar in België. We sluiten af met een overzicht van de Belgische socialezekerheidsbijdragen die van toepassing zijn op werkgevers, werknemers en zelfstandigen evenals op pensioenkapitaal.

   De belastinggids moet de lezer in staat stellen om een ruwe berekening te maken welke Belgische fiscale en sociale lasten van toepassing zijn. Alvorens in het Belgische belastingstelsel te duiken, is het noodzakelijk om het nieuwe Belgische vennootschapsrecht in grote lijnen te schetsen. De lezer kan besluiten dat België een geschikte toegangspoort is tot de Europese interne markt (EU-lidstaten).

   Wetten worden opgesteld in de drie officiële landstalen: Nederlands, Frans en Duits; vandaar de drievoudige vermelding van bepaalde technische termen, dit om zoekopdrachten gemakkelijker te maken.

   Vanuit een regionaal belastingperspectief maakt de Duitstalige Gemeenschap (gelegen in het Oosten van België), deel uit van het Waalse Gewest. In het Vlaams Gewest is het Nederlands de officiële taal, terwijl dit in het Waals Gewest het Frans is (uitgezonderd in het Duitstalig gebied zoals eerder vermeld). In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, zijn het Frans en het Nederlands de officiële talen.